Poëzie les Doorgeefgedicht

Tijdens de kennismakingsles voor de poëziecursus hebben we het gedicht “Marc groet ’s morgens de dingen” herschreven. In vrijwel elk gedicht kwamen objecten en indrukken uit de omgeving terug, op een eenvoudige heldere manier die bij het oorspronkelijke gedicht van Paul van Ostaijen paste.

Mette en Wieger lazen de nieuwste versie van hun gedichten voor. Hierbij werd goed op de voordracht gelet, en door verschillende deelnemers hetzelfde gedicht te laten voordragen kwamen nieuwe mogelijkheden en interpretaties naar voren.

Ten slotte schreven we gezamenlijk 9 doorgeefgedichten in de traditie van de Dada beweging. Zie hieronder de, opvallend samenhangende, resultaten: