Afspraken met betrekking tot de cursus tekenen en schilderen voor kinderen en jongeren najaar 2022 bij Groeten van Marc

1 de startdata zijn in de week van 29 augustus; de laatste lessen in de week van 12 december (1 week vóór de kerstvakantie van school)

2 lestijden voor kinderen zijn maandag en dinsdag 16.00 – 17.30. Graag op tijd ophalen en brengen (indien van toepassing).

3 Herfstvakantie (geen les) is van 15 tot 23 oktober

4 KOSTEN:

-15 lessen € 262,50

-je ontvangt een betaallink voor de gehele periode, deze moet binnen 10 dagen worden voldaan

5 als je kind een les moet missen laat dit zo snel mogelijk weten, mondeling, per sms of per email. Graag niet vlak voor, of tijdens de les bellen

6 alleen als je ruim van tevoren hebt laten weten dat je kind niet kan komen is het, in overleg, mogelijk de les in te halen op de andere cursusdag. Het kan gebeuren dat de andere lesdag vol zit en dat inhalen in de gewenste week niet kan.

7 Vriendjes en vriendinnetjes mogen NIET zonder ruim van tevoren overleg meekomen, we willen de groepen graag klein en persoonlijk houden.

Inschrijfformulier tekenles kinderen