Afspraken met betrekking tot de cursus tekenen en schilderen voor kinderen najaar 2019 bij Groeten van Marc

1 de startdatum is op maandag 26 of dinsdag 27 augustus; de laatste les is op maandag 16 december of dinsdag 17 december

2 de les start om 16.00 en eindigt om 17.30

3 op zondag 15 december is er een tentoonstelling van de kunstwerken van de kinderen

4 de les vervalt in de herfstvakantie: maandag 21 en dinsdag 22 oktober

5 het lesgeld bedraagt voor de hele periode 242 euro en dient uiterlijk op 20 augustus bijgeschreven te zijn op rekening NL16RABO0315246081 ten name van Groeten van Marc, onder vermelding van de naam van het kind

6 als je kind een les moet missen laat dit uiterlijk een uur voor aanvang van de les weten, mondeling, per sms of per email. Graag niet vlak voor, of tijdens de les bellen

7 alleen als je van tevoren hebt laten weten dat je kind niet kan komen is het, in overleg, mogelijk de les in te halen op de andere cursusdag (komt je kind normaal op maandag dan kan hij/zij een keer op dinsdag komen en omgekeerd). Het kan gebeuren dat de andere lesdag vol zit en dat inhalen in de gewenste week niet kan.

Inschrijfformulier tekenles kinderen