Afspraken met betrekking tot de cursus tekenen en schilderen voor kinderen en jongeren voorjaar 2022 bij Groeten van Marc

1 de startdata zijn in de week van 24 januari; de laatste lessen in de week van 11 juli (zomervakantie start op 16 juli)

2 lestijden voor kinderen zijn maandag, dinsdag en donderdagen 16.00 – 17.30 en woensdagen 15.00 – 16.30. Lestijden voor jongeren zijn woensdag 17.00 – 18.30 en donderdag 19.00 – 20.30. Graag op tijd ophalen en brengen (indien van toepassing).

3 Er is voor de woensdag en donderdag geen les op: 21 tm 25 februari, 25 april t/m 6 mei, 25 en 26 mei (hemelvaart)

4 Er is voor de maandag en dinsdag geen les op:, 21 tm 25 februari, 18 en 19 april (pasen), 25 april t/m 6 mei, 25 en 26 mei (hemelvaart), 6 juni (pinksteren) maandag geen les, dinsdag wel

5 KOSTEN:

-kinderen op maandag: 18 lessen (excl 1 inhaalles) € 310,50

-kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag: 19 lessen (excl 1 inhaalles) € 327,75

-jongeren: 16 lessen (excl 4 inhaallessen) € 276,-

-je ontvangt een betaallink voor de gehele periode (tot de zomervakantie), deze moet binnen 10 dagen worden voldaan

6 als je kind een les moet missen laat dit zo snel mogelijk weten, mondeling, per sms of per email. Graag niet vlak voor, of tijdens de les bellen

7 alleen als je ruim van tevoren hebt laten weten dat je kind niet kan komen is het, in overleg, mogelijk de les in te halen op de andere cursusdag. Het kan gebeuren dat de andere lesdag vol zit en dat inhalen in de gewenste week niet kan.

8 Vriendjes en vriendinnetjes mogen niet zonder van tevoren overleg meekomen, we willen de groepen graag klein en persoonlijk houden.

Inschrijfformulier tekenles kinderen/jongeren