Afspraken met betrekking tot de cursus tekenen en schilderen voor kinderen voorjaar 2021 bij Groeten van Marc

1. Het seizoen omvat 22 lessen. De eerste les is op 4 januari, de laatste les op 8 juli

2. de les start om 16.00 en eindigt om 17.30, (de jongeren les op donderdag is van 19.00 – 20.30) kom niet te vroeg of te laat, en haal niet te vroeg of te laat op alsjeblieft. Vanwege corona blijven ouders buiten.

4. de les vervalt op de volgende data: 22, 23, 25 februari, 5,6, 8, 26, 27, 29 april, 3, 4, 6, 13 24, 25 mei

5. je ontvangt een factuur voor het lesgeld voor de gehele periode  per email, dit bedrag moet binnen 10 dagen zijn bijgeschreven op reknr. NL16RABO0315246081 ten name van Groeten van Marc, onder vermelding van het factuurnummer, of met gebruikmaken van de betaallink.

6. Kan je kind een keer niet naar de les komen? Laat het dan zo snel mogelijk weten met email naar info@groetenvanmarc.nl of een (sms/whatsapp) bericht naar Rini 0618081820. Graag niet bellen tijdens de les. Op donderdag geeft Melany les, dan graag een berichtje naar haar 0648169617.

Inschrijfformulier tekenles kinderen