Afspraken met betrekking tot de cursus tekenen, schilderen en knutselen voor kinderen voorjaar 2023 bij Groeten van Marc

1 de startdatum is 9 januari

2 de les start om 16.00 en eindigt om 17.30, graag op tijd ophalen en brengen (indien van toepassing).

3 vakantiedata:

voorjaarsvakantie: 27 februari en 28 februari

pasen: 10 en 11 april

meivakantie: 24 april tm 7 mei

pinksteren: 28 en 29 mei

laatste les voor de zomer: 10 en 11 juli (1 week vóór de schoolvakantie)

5 je ontvangt begin 2023 een betaallink voor het lesgeld, dit dient binnen 10 dagen daarna betaald te zijn

6 als je kind een les moet missen laat dit uiterlijk een uur voor aanvang van de les weten, mondeling, per sms/whatsapp of per email. Graag niet vlak voor, of tijdens de les bellen

7 alleen als je van tevoren hebt laten weten dat je kind niet kan komen is het, in overleg, mogelijk de les in te halen op de andere cursusdag (komt je kind normaal op maandag dan kan hij/zij een keer op dinsdag komen en omgekeerd). Het kan gebeuren dat de andere lesdag vol zit en dat inhalen in de gewenste week niet kan.

8 Vriendjes en vriendinnetjes mogen NIET zonder ruim van tevoren overleg meekomen, we willen de groepen graag klein en persoonlijk houden.

Inschrijfformulier tekenles kinderen