Afspraken met betrekking tot de cursus tekenen en schilderen voor kinderen najaar 2020 bij Groeten van Marc

1. De laatste les van de periode is op 17 december.

2. de les start om 16.00 en eindigt om 17.30, (de jongeren les op donderdag is van 19.00 – 20.30) kom niet te vroeg of te laat, en haal niet te vroeg of te laat op alsjeblieft

3. als de maatregelen rond corona het toelaten zullen we een tentoonstelling van de kunstwerken organiseren op 12 of 13 december.

4. de les vervalt in de herfstvakantie: 10 t/m 25 oktober.

5. je ontvangt een factuur voor het lesgeld voor de gehele periode  (wie later instroomt betaalt niet voor de lessen die al zijn geweest) per email, dit bedrag moet uiterlijk binnen 14 dagen zijn bijgeschreven op rekening NL16RABO0315246081 ten name van Groeten van Marc, onder vermelding van het factuurnummer, of met gebruikmaken van de betaallink.

6. Kan je kind een keer niet naar de les komen? Laat het dan zo snel mogelijk weten met email naar info@groetenvanmarc.nl of een (sms/whatsapp) bericht naar Rini 0618081820. Graag niet bellen tijdens de les. Op donderdag geeft Melany les, dan graag een berichtje naar haar 0648169617.

Inschrijfformulier tekenles kinderen