ALGEMENE VOORWAARDEN DOORLOPENDE CURSUS TEKENEN, SCHILDEREN EN KNUTSELEN KINDEREN

1) Een les duurt 90 minuten en vindt plaats op een vast tijdstip op een vaste dag van de week. Er zitten maximaal 12 leerlingen in een groep.

2) De prijs per les voor een kind bedraagt EUR 16,25.

3) De lessen worden aan het einde van de maand gefactureerd door Groeten van Marc. De factuur zal per e-mail worden verzonden. De (ouder of verzorgende van) de leerling betaalt deze factuur binnen 7 dagen.

4) Het is alleen in overleg met de docent mogelijk om lessen te verzetten.

5) Gemiste lessen waarover niet van tevoren is gecommuniceerd met Groeten van Marc kunnen niet worden ingehaald. Groeten van Marc zal geen gelden voor gemiste lessen restitueren.

6) Mocht een les van de kant van Groeten van Marc niet door kunnen gaan, dan wordt deze vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

7) Er zijn geen lessen in de schoolvakanties, deze lessen komen te vervallen en worden niet in rekening gebracht. Groeten van Marc hanteert de officiële schoolvakanties voor de regio Amsterdam.

8) De lessen kunnen worden opgezegd d.m.v. een email aan info@groetenvanmarc.nl. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een bevestiging hiervan wordt per email naar (de ouder of verzorgende van) de leerling gestuurd.

9) Groeten van Marc streeft ernaar wisselingen van docenten te beperken. Het kan echter voorkomen dat een leerling (al dan niet tijdelijk) les krijgt van een andere docent dan in het begin het geval was.

10) Groeten van Marc behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Groeten van Marc zal in dit geval de leerling hierover tijdig informeren.